جلسه امر به معروف ونهی ازمنکر
جلسه امر به معروف ونهی ازمنکر

جلسه امربه معروف اولین جلسه امربه معروف ونهی ازمنکر شهرستان باحضور اعضای ستاد تشکیل گردید دراین جلسه امام جمعه شهرستان ضمن تاکید مدیران برای حفظ روحیه مسئولیت پذیری وشجاعت امربه معرف ونهی ازمنکر محیط اداری وعمومی تاکید داشتند سالم سازی وتهزیب اخلاق راازخودواداراتتان شروع کنید . دراین جلسه دادستان شهرستان ضمن تشکر ازمیهمان ومیزبان جلسه […]

جلسه امربه معروف

اولین جلسه امربه معروف ونهی ازمنکر شهرستان باحضور اعضای ستاد تشکیل گردید دراین جلسه امام جمعه شهرستان ضمن تاکید مدیران برای حفظ روحیه مسئولیت پذیری وشجاعت امربه معرف ونهی ازمنکر محیط اداری وعمومی تاکید داشتند سالم سازی وتهزیب اخلاق راازخودواداراتتان شروع کنید .
دراین جلسه دادستان شهرستان ضمن تشکر ازمیهمان ومیزبان جلسه به تشریح قانون حمایت ازآمران به معرف وناهیان ازمنکر پرداختندوضمن اشاره به غیبت  برخی اعضاوفرستادن نماینده به جلسه تاکید کردن که صراحت قانون امربه معروف ونهی ازمنکراعضای ستاد باید شخصا حضور یابند .
دراین جلسه اعضای محترم به شکل فوریتی به تبادل آرا پرداخته وارائه پیشنهادها وراهکارنمودند،در پایان با جمع بندی رئیسه جلسه امربه معروف به تصویب رسید که از جمله بموارد ذیل میتوان اشاره کرد :
۱-تشکیل شورای امربه معروف ونهی ازمنکر ادارات
۲-آموزش روئسای شورایامربه معروف ونهی ازمنکر ادارات
۳-راه اندازی گروه امربه معروف لسانی وضابطین فرهنگی
۴-تبلیغات محیطی توسط مسئولین شهری
۵-نصب بنر شهید امربه معرف وتوصیه شهدا درخصوص امر به معروف

دیدگاه ها بسته شده اند.