جلسه بانوان ورزشی شهرستان
جلسه بانوان ورزشی شهرستان

جلسه بانوان ورزشی شهرستان   باحضور سرپرست اداره ورزش وجوانان سرپرست اداره تربیت بدنی ضمن ارائه گزارش وضعیت ورزش بانوان ومحیط های ویژه زنان در شهرستان درخواست کردند تاتاکید فرمائید که پارک ویژه بانوان هرچه زودتر توسط شهرداری تکمیل وراه اندازی شوددراین دیدار امام جمعه شهرستان ضمن تقدیر وتشکر ازحضور دختران ورزشی وبانوان محترم در […]

جلسه بانوان ورزشی شهرستان

 

باحضور سرپرست اداره ورزش وجوانان

سرپرست اداره تربیت بدنی ضمن ارائه گزارش وضعیت ورزش بانوان ومحیط های ویژه زنان در شهرستان درخواست کردند تاتاکید فرمائید که پارک ویژه بانوان هرچه زودتر توسط شهرداری تکمیل وراه اندازی شوددراین دیدار امام جمعه شهرستان ضمن تقدیر وتشکر ازحضور دختران ورزشی وبانوان محترم در دفتر امام جمعه اظهارداشتندامروزدنیا چشم به ملت ایران دوخته حقوق زنان وآزادی های مشروع دختران وبانوان ، وفعالیت سالم ورزشی بانوان ازجمله ارزشمندترین برکات انقلاب اسلامی است دختران مهجبه ماامروز باورزش حرفه ای وقهرمانی وفتح قله های ورزشی وسکوهای قهرمانی در رشته های ررزمی وگروهی مثل تکواندو،ووشو، فوتسال و… به دنیاثابت کرده اند در نظام اسلامی ایران حجاب یک ارزش ومعنویت برای زن ،مدال افتخار حفظ ارزش هاوکرامت انسانی است نه محدودیت،در پایان هم امام جمعه باتوصیه به دختران ورزشکاربرای حفظ حجاب بویژه در محیط های عمومی اززحمات مربیان محترم ورزشی تقدیرو تشکر می کنم.

دیدگاه ها بسته شده اند.