نمازجمعه 1شهریور
نمازجمعه ۱شهریور

امام جمعه فاروج بااشاره به دیدارمقام معظم رهبری باهیأت دولت گفت:دولتمران اولویت خودرا درخدمت گذاری ،اقتصادوفرهنگ بدانند ونگاه جامع داشته ومراقب باشند دچار حواشی نشوند. حجت الاسلام نوروزی بابیان اینکه۴۰سال دوم انقلاب بهتر ازچهل سال اول خواهدبود؛افزود:درمسیرانقلاب اسلامی دشمنان سنگ اندازی خواهندکردکه بایدمراقب بوده وازآنان نترسیم. وی باتبریک روزکارمند،تعهد اخلاقی ودینی/تکریم ارباب رجوع وخدمت گذاری […]

امام جمعه فاروج بااشاره به دیدارمقام معظم رهبری باهیأت دولت گفت:دولتمران اولویت خودرا درخدمت گذاری ،اقتصادوفرهنگ بدانند ونگاه جامع داشته ومراقب باشند دچار حواشی نشوند.
حجت الاسلام نوروزی بابیان اینکه۴۰سال دوم انقلاب بهتر ازچهل سال اول خواهدبود؛افزود:درمسیرانقلاب اسلامی دشمنان سنگ اندازی خواهندکردکه بایدمراقب بوده وازآنان نترسیم.
وی باتبریک روزکارمند،تعهد اخلاقی ودینی/تکریم ارباب رجوع وخدمت گذاری خالصانه رااز شاخص های کارمندنمونه برشمرد.
وی ماه ذیحجه را ماه اهل بیت ع دانست وگفت:شناخت اهل بیت ع تأثیربسیار زیادی در موفقیت وعاقبت بخیری وسبک زندگی صحیح در انسان هادارد.

دیدگاه ها بسته شده اند.