1. مطالب منتشر شده در دسته ی "خطبه های نماز جمعه"
خطبه نمازجمعه ۵/۸/۹۸

خطبه اول ۵/۷/۹۸  ضمن توصیه به تقوا وپرهیزگاری اظهار داشتند یکی ازمصادیق تقوای اجتماعی ،امربه معرف ونهی ازمنکراست. این دوفریضه آنقدر مهم هستند که حضرت امام حسین(ع) داروندا ر خود را برای اقامه آنها وزنده ماندن آن دوایثار کرده دلیل این اهمیت بالاهم اینست که امربه معروف ونهی ازمنکر باعث ماندگاری وزنده ماندن سایه واجبات […]

نمازجمعه ۱شهریور
نمازجمعه 1شهریور

امام جمعه فاروج بااشاره به دیدارمقام معظم رهبری باهیأت دولت گفت:دولتمران اولویت خودرا درخدمت گذاری ،اقتصادوفرهنگ بدانند ونگاه جامع داشته ومراقب باشند دچار حواشی نشوند. حجت الاسلام نوروزی بابیان اینکه۴۰سال دوم انقلاب بهتر ازچهل سال اول خواهدبود؛افزود:درمسیرانقلاب اسلامی دشمنان سنگ اندازی خواهندکردکه بایدمراقب بوده وازآنان نترسیم. وی باتبریک روزکارمند،تعهد اخلاقی ودینی/تکریم ارباب رجوع وخدمت گذاری […]

نمازجمعه ۴مرداد
نمازجمعه 4مرداد

خطبه اول: یکی ازمظاهر تقوااحساس مسئولیت نسبت به مسائل ومشکلات اجتماعی وفرهنگی جامعه است امربه معروف ونهی ازمنکریکی ازمصادیق احساس مسئولیت اجتماعی است.پیامبراکرم(ص)بسیارتاکیدداشتندکه مسلمین نسبت به مسائل جامعه ومردمبی تفاوت نباشندچند نفرازاصحاب حضرت درجنگ تبوک شانه خالی کردند وبه جنگ نیامدند بعدازجنگ پیامبر باآنها قطع رابطه کردوفرمود همه مردم آنهارا ترک کننددریک بایکوت طاقت فرسای […]

خطبه های نماز جمعه ۱۴تیر ماه
خطبه های نماز جمعه 14تیر ماه

خطبه های نماز جمعه ۱۴تیر ماه خطبه اول: آفات زبان وراههای اصلاح آن زبان دربین اعضاوجوارح بدن ازاهمیت ویژه ومنحصر به فردی برخورداراست به خاطرهمین مهم در دوحوزه مثبت ومنفی (خیراست وشرور)آثار ویژه ای داردبویژه در حوزه گناهان که بیشنرین گناهانرا دربین اعضا وجوارح زبان داردزبان بیش از۱۹۰گناه برایش قابل تصور است وراههای اصلاح آن […]

قالب خبری