1. مطالب منتشر شده در دسته ی "سیاسی"
خطبه نمازجمعه ۵/۸/۹۸

خطبه اول ۵/۷/۹۸  ضمن توصیه به تقوا وپرهیزگاری اظهار داشتند یکی ازمصادیق تقوای اجتماعی ،امربه معرف ونهی ازمنکراست. این دوفریضه آنقدر مهم هستند که حضرت امام حسین(ع) داروندا ر خود را برای اقامه آنها وزنده ماندن آن دوایثار کرده دلیل این اهمیت بالاهم اینست که امربه معروف ونهی ازمنکر باعث ماندگاری وزنده ماندن سایه واجبات […]

نمایشگاه خط به مناسبت ۵مرداد اولین نمازجمعه کشور
نمایشگاه خط به مناسبت 5مرداد اولین نمازجمعه کشور

نمایشگاه خط به مناسبت ۵مرداد اولین نمازجمعه کشور

جلسه شورای فرهنگ عمومی باموضوعیت ۵مرداداولین نمازجمعه درکشور
جلسه شورای فرهنگ عمومی باموضوعیت 5مرداداولین نمازجمعه درکشور

جلسه شورای فرهنگ عمومی باموضوعیت ۵مرداداولین نمازجمعه درکشور دراین جلسه مصوب شد ۱-ازفعالان نمازجمعه ،نمازگزاران ،پیشکسوتان وائمه جمعه اسبق شهرستان تقدیر گردد . ۲-پیاده روی نیز به همین مناسبت درمورخه ۱۱/۵/۹۸صورت گیرد. ۳- مصوب شدکه جلسه تفسیرویژه مدیران شهرستان بصورت چرخشی روزهای دوشنبه بگزارشود.

قالب خبری