1. مطالب منتشر شده در دسته ی "قرارگاه فرهنگی"
جلسه امر به معروف ونهی ازمنکر
جلسه امر به معروف ونهی ازمنکر

جلسه امربه معروف اولین جلسه امربه معروف ونهی ازمنکر شهرستان باحضور اعضای ستاد تشکیل گردید دراین جلسه امام جمعه شهرستان ضمن تاکید مدیران برای حفظ روحیه مسئولیت پذیری وشجاعت امربه معرف ونهی ازمنکر محیط اداری وعمومی تاکید داشتند سالم سازی وتهزیب اخلاق راازخودواداراتتان شروع کنید . دراین جلسه دادستان شهرستان ضمن تشکر ازمیهمان ومیزبان جلسه […]

قالب خبری